S’ha publicat en el DOGV la  RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2019, de la Direcció General d’Esport, per la qual es convoquen premis per la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d’Europa per a l’any 2019.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 14 de maig de 2019.

Podeu consultar la web http://www.ceice.gva.es/va/web/deporte/ayudas-al-deporte-olimpico-y-paralimpico