ESCOLA

PRECISIÓ I CONCENTRACIÓ

Iniciar-se en el tir esportiu

El tir olímpic és un esport que ajuda al desenvolupament mental i físic millorant habilitats com la constància, afany de superació, autocontrol i concentració, mitjançant la preparació física i tècnica. Tot això en un ambient en el qual, en aprendre a treballar amb armes, es fomenta la responsabilitat i el respecte.

Els seus més de 50 modalitats permeten la practica a persones de qualsevol edat, troba la teua modalitat i descobreix l’apassionant que és iniciar-se en el tir esportiu.

Com iniciar-se en el tir esportiu?

És un esport segur?

Si, de fet és considerat per les asseguradores com de risc baix, a causa de l’absència d’accidents durant la pràctica d’aquest. Així mateix, s’insisteix molt i es treballen de manera permanent les bones pràctiques referides a la seguretat i el maneig adequat de les armes.

Què necessite per a practicar el tir?

Per a les modalitats d’Aire comprimit tan sols és necessari estar federat. Per a la resta de modalitats és necessària l’obtenció del corresponent permís d’armes

Com obtinc el permís d’armes?

Per a la majoria de modalitats necessitaràs una llicència de tipus F (esportiva). Per a obtindre-la, has de complir els requisits:

Residir a Espanya. No tindre antecedents penals ni de violència de gènere. Aportar un certificat d’aptituds psicofísiques: és una revisió mèdica similar a la del permís de conduir i que s’obté en els mateixos centres
Realitzar el curs d’iniciació de la federació i superar l’examen corresponent.

Descobreix un esport de precisió i concentració

Com és el curs d’iniciació?

El curs consta d’una part teòrica que dura unes 5-6 hores en 1 o 2 sessions en la qual s’expliquen les nocions bàsiques de seguretat , reglaments i aspectes esportius i posteriorment 2 practiques per a preparar l’examen.

Per a la modalitat de recorreguts de tir és necessari fer un curs específic.

Ja tinc la llicència què em permet?

Abans de res practicar i competir. Pots començar amb les armes que la Federació posa a la teua disposició i/o pots adquirir UNA arma adequada a la modalitat que vulgues practicar.

Per a poder guardar l’arma en el teu domicili la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil t’exigirà que adquirisques un armero homologat/que complisques unes condicions de seguretat.

Com mantindre la llicència d’armes tipus ‘F’?

Efectuant durant tots els anys l’Activitat Esportiva d’acord amb la classe de llicència que es té concedida.
En el cas de la llicència tipus f d’inici (3a categoria) és obligatori demostrar que es realitza Activitat Esportiva, participant com a mínim en una competició ANUAL dins del període de vigència de la llicència.

Què passa si durant un any no es realitza Activitat Esportiva?

Que en efectuar la renovació de la Llicència d’armes tipus ‘F’ podria ser-li denegada per part de la Guàrdia Civil, d’acord amb el que s’estableix en el vigent Reglament d’Armes.

Vols iniciar-te en el tir esportiu?

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem a iniciar-te en el tir esportiu.