Alta precisió

PRÓXIMAS COMPETICIONES DE LA MODADALIDAD:

TIRADA SOCIAL BR -50
NAQUERA

Fecha: 10-September-2023

Plazo inscripción: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Es busca en aquesta especialitat la major perfecció possible en les armes, munició i execució del tret, a fi d'obtindre agrupacions de la menor grandària possible. Les característiques, blancs, distàncies i formes de puntuació difereixen en funció de cada prova. Totes les modalitats són esportives.

S'utilitzen rifles dotats de visor telescòpic el calibre i les característiques del qual depenen de cada modalitat. Es dispara des de posició assegut i amb el rifle recolzat en una torreta.

Proves

Se solen utilitzar rifles de aclibre 6 mm., encara que és possible usar altres calibres. Són rifles fabricats expressament per a aquesta modalitat i que no poden excedir de 4’76 Kg. en Lleuger i  6’12 en Pesat. S'usa un visor sense limitació d'augments. El rifle se situa en una taula o banc des del qual s'efectuen els trets.

Es disparen 5 sèries  de competició amb 5  trets cadascuna en cinc blancs diferents. Aquests blancs se situen a 100 o 200 metres depenent de la prova. La classificació final es realitza pel mesurament de la grandària de les agrupacions.

En Open entren tots els rifles fabricats especialment per a tir i aquells en els quals s'hagen realitzat modificacions modificacions, mentre que ne estoc  s'utilitzen rifles amb allotjament de munició i dels quals es fabriquen mes de 500 unitats a l'any. S'usa un visor amb una limitació de 6 augments. El rifle se situa en una taula o banc des del qual s'efectuen els trets.

En Open entren tots els rifles fabricats especialment per a tir i aquells en els quals s'hagen realitzat modificacions modificacions, mentre que ne estoc  s'utilitzen rifles amb allotjament de munició i dels quals es fabriquen mes de 500 unitats a l'any. S'usa un visor sense limitació d'augments. El rifle se situa en una taula o banc des del qual s'efectuen els trets.

Es disparen 5 sèries de 5 trets cadascuna en cinc blancs diferents. Aquests blancs se situen a 100 o 200 metres depenent de la prova. La classificació final es realitza pel mesurament de la grandària de les agrupacions.

S'utilitzen armes de producció amb elements de punteria convencionals. El rifle se situa en una taula o banc des del qual s'efectuen els trets.

Es disparen 5 sèries de 5 trets cadascuna en cinc blancs diferents. Aquests blancs se situen a 100 metres i la classificació final es realitza pel mesurament de la grandària de les agrupacions.

Es realitza amb armes de calibre .22 i percussió anular, amb visor sense límit d'augments. El rifle se situa en una taula o banc des del qual s'efectuen els trets.

Es disparen 5 sèries de 5 trets cadascuna en cinc blancs diferents. Aquests blancs se situen a 50 metres i la classificació final es realitza pel mesurament de la grandària de les agrupacions.