Recorreguts de tir

PRÓXIMAS COMPETICIONES DE LA MODADALIDAD:

5ª Fase Copa Presidente Recorridos de Tiro
Gijón (Asturias)

Fecha: 5-October-2023

Plazo inscripción: 21 de septiembre de 2023

Els recorreguts de Tir són una especialitat en la qual s'avaluen per igual conceptes com ara velocitat, potència i precisió. La competició es divideix en diferents exercicis. L'objectiu dels tiradors és intentar resoldre cada exercici en el menor temps possible i amb la màxima puntuació disponible.

En cada exercici podem trobar diferents tipus de blancs, situats a diferent distància (des de 2 fins a 50 metres). Bàsicament s'utilitzen blancs de dos tipus, de paper i metàl·lics. Els blancs de paper són els anomenats IPSC Target els quals inclouen diferents zones de puntuació. Dins dels metàl·lics trobarem els Poppers, mini Poppers i plaques o discos  d'entre 15 i 30 cm. de diàmetre. La distribució dins dels exercicis queda oberta a la imaginació del qual dissenya cada competició, per la qual cosa mai un exercici és igual que un altre, ni una competició és igual que la següent.

Proves

Les classificacions es divideixen per categories en funció de l'edat i el sexe de l'esportista, així com per divisions en funció de les característiques de les armes utilitzades. Les divisions reconegudes actualment són:

En la divisió open s'utilitzen pistoles en les quals es permeten una sèrie de modificacions que fan d'aquesta divisió la «Formula 1» de l'especialitat.

En aquesta divisió, les pistoles han de ser de sèrie havent de complir unes mesures específiques, no permetent-se cap mena de mira òptica.

En aquest cas, les armes són de doble acció i totalment de fàbrica, no permetent-se cap mena de modificació sobre aquestes.

En aquesta divisió les armes a utilitzar són similars a les de la divisió «Stándar» però tan sols es permeten carregadors «monohilera».

Divisió exclusiva per a aquesta mena d'armes.