Plat

PRÓXIMAS COMPETICIONES DE LA MODADALIDAD:

No data was found

L'objectiu és trencar plats. El nombre de plats, les seues trajectòries i el nombre de trets varien en funció de les diferents modalitats, unes dins del Programa Olímpic i altres tan sols esportives. Per al desenvolupament de les proves s'utilitza una escopeta i cartutxos, normalment del calibre .12.

Proves masculines

Els sis millors de la Fase de Competició disputen una Final Olímpica que consisteix en dues sèries de 25 plats, una vegada finalitzada la primera sèrie de 25 plats, l'últim classificat quedarà eliminat. Despúes que els 5 finalistes restants hagen disparat altres 5 plats i arribant als 30, el tirador que quede en cinqué lloc és eliminat, així successivament fins a arribar als últims 10 plats, on es dilucidaran la medalla d'Or i la medalla de Plata. En la Final Olímpica, es parteix de 0, és a dir, no es comptabilitzen els plats acumulats en la Fase de Qualificació.

Skeet

Es realitza sobre 125 plats (5 sèries de 25 plats) amb una escopeta de calibre .12 i cartutxos amb 24 grams de ploms, en una pista a l'aire lliure i des de 8 punts diferents. Es dispara sobre plats d'11 cm de diàmetre, les trajectòries del qual són conegudes i llançats des de dues casetes situades en els laterals de la pista de tir.

Els sis millors de la Fase de Competició disputen una Final Olímpica en la qual es dispararan, en seqüència en aquesta primera fase, un total de 20 plats, una vegada finalitzada aquesta seqüència, l'últim classificat quedarà eliminat. Despúes que els 5 finalistes restants hagen disparat altres 10 plats i arribant als 30, el tirador que quede en cinqué lloc és eliminat, així successivament fins a arribar als últims 10 plats, on es dilucidaran la medalla d'Or i la medalla de Plata. En la Final Olímpica, es parteix de 0, és a dir, no es comptabilitzen els plats acumulats en la Fase de Qualificació.

Es tira sobre un total de 150 plats (5 sèries de 30 plats) amb una escopeta de calibre .12 i cartutxos amb 24 grams de ploms, en una pista a l'aire lliure i des de 5 punts diferents d'aquesta. Els plats tenen 11 cm de diàmetre i són llançats de dos en dos (doblets), amb una trajectòria coneguda.

Els sis millors de la Fase de Competició disputen una Final Olímpica en la qual es dispararan, en seqüència en aquesta primera fase, un total de 30 plats (15 dobles)una vegada finalitzada aquesta seqüència, l'últim classificat quedarà eliminat. Despúes que els 5 finalistes restants hagen disparat altres 10 plats (5 dobles) i arribant als 40, el tirador que quede en cinqué lloc és eliminat, així successivament fins a arribar als últims 20 plats (10 dobles), on es dilucidaran la medalla d'Or i la medalla de Plata. En la Final Olímpica, es parteix de 0, és a dir, no es comptabilitzen els plats acumulats en la Fase de Qualificació.

Es dispara a 200 plats (8 sèries de 25 plats), amb una escopeta de calibre .12 i cartutxos amb fins a 28 grams de ploms, en una pista a l'aire lliure i des de 5 punts diferents d'aquesta. Els plats tenen 11 cm de diàmetre i les seues trajectòries són variables.

Es dispara a 75 plats (3 sèries de 25 plats), amb una escopeta de calibre .12 i cartutxos amb fins a 28 grams de ploms, en una pista a l'aire lliure i des de 5 punts diferents d'aquesta. Els plats tenen 11 cm de diàmetre i les seues trajectòries són variables.

Proves femenines

Es competeix sobre un total de 75 plats (3 sèries de 25 plats), amb una escopeta calibre .12 i cartutxos amb 24 grams de ploms, en una pista a l'aire lliure i des de 5 punts diferents d'aquesta. Els plats tenen 11 cm de diàmetre i les seues trajectòries són variables.

Les sis millors de la Fase de Competició disputen una Final Olímpica que consisteix en dues sèries de 25 plats, una vegada finalitzada la primera sèrie de 25 plats, l'última classificada quedarà eliminada. Despúes que les 5 finalistes restants hagen disparat altres 5 plats i arribant als 30, la tiradora que quede en cinqué lloc és eliminada, així successivament fins a arribar als últims 10 plats, on es dilucidaran la medalla d'Or i la medalla de Plata. En la Final Olímpica, es parteix de 0, és a dir, no es comptabilitzen els plats acumulats en la Fase de Qualificació.

Els sis millors de la Fase de Competició disputen una Final Olímpica que consisteix en dues sèries de 25 plats, una vegada finalitzada la primera sèrie de 25 plats, l'últim classificat quedarà eliminat. Despúes que els 5 finalistes restants hagen disparat altres 5 plats i arribant als 30, el tirador que quede en cinqué lloc és eliminat, així successivament fins a arribar als últims 10 plats, on es dilucidaran la medalla d'Or i la medalla de Plata. En la Final Olímpica, es parteix de 0, és a dir, no es comptabilitzen els plats acumulats en la Fase de Qualificació.

Es dispara sobre un total de 75 plats (3 sèries de 25 plats)amb una escopeta de calibre .12 i cartutxos amb 24 grams de ploms, en una pista a l'aire lliure i des de 8 punts diferents. Es tira a plats d'11 cm de diàmetre, les trajectòries del qual són conegudes i llançats des de dues casetes situades en els laterals de la pista de tir.

Els sis millors de la Fase de Competició disputen una Final Olímpica en la qual es dispararan, en seqüència en aquesta primera fase, un total de 20 platsuna vegada finalitzada aquesta seqüència, l'última classificada quedarà eliminada. Despúes que els 5 finalistes restants hagen disparat altres 10 plats i arribant als 30, la tiradora que quede en cinqué lloc és eliminada, així successivament fins a arribar als últims 10 plats, on es dilucidaran la medalla d'Or i la medalla de Plata. En la Final Olímpica, es parteix de 0, és a dir, no es comptabilitzen els plats acumulats en la Fase de Qualificació.

Els sis millors de la Fase de Competició disputen una Final Olímpica en la qual es dispararan, en seqüència en aquesta primera fase, un total de 20 platsuna vegada finalitzada aquesta seqüència, l'últim classificat quedarà eliminat. Despúes que els 5 finalistes restants hagen disparat altres 10 plats i arribant als 30, el tirador que quede en cinqué lloc és eliminat, així successivament fins a arribar als últims 10 plats, on es dilucidaran la medalla d'Or i la medalla de Plata. En la Final Olímpica, es parteix de 0, és a dir, no es comptabilitzen els plats acumulats en la Fase de Qualificació.

Es dispara a 200 plats (8 sèries de 25 plats), amb una escopeta de calibre .12 i cartutxos amb fins a 28 grams de ploms, en una pista a l'aire lliure i des de 5 punts diferents d'aquesta. Els plats tenen 11 cm de diàmetre i les seues trajectòries són variables.

Es tira sobre un total de 120 plats (4 sèries de 30 plats) amb una escopeta de calibre .12 i cartutxos amb 24 grams de ploms, en una pista a l'aire lliure i des de 5 punts diferents d'aquesta. Els plats tenen 11 cm de diàmetre i són llançats de dos en dos (doblets), amb una trajectòria coneguda. Aquesta prova per a Dames no és Olímpica.

Els sis millors de la Fase de Competició disputen una Final Olímpica en la qual es dispararan, en seqüència en aquesta primera fase, un total de 30 plats (15 dobles)una vegada finalitzada aquesta seqüència, l'últim classificat quedarà eliminat. Despúes que els 5 finalistes restants hagen disparat altres 10 plats (5 dobles) i arribant als 40, el tirador que quede en cinqué lloc és eliminat, així successivament fins a arribar als últims 20 plats (10 dobles), on es dilucidaran la medalla d'Or i la medalla de Plata. En la Final Olímpica, es parteix de 0, és a dir, no es comptabilitzen els plats acumulats en la Fase de Qualificació.

Es dispara a 75 plats (3 sèries de 25 plats), amb una escopeta de calibre .12 i cartutxos amb fins a 28 grams de ploms, en una pista a l'aire lliure i des de 5 punts diferents d'aquesta. Els plats tenen 11 cm de diàmetre i les seues trajectòries són variables.