Precisió

PRÓXIMAS COMPETICIONES DE LA MODADALIDAD:

Campionat Espanya Armes Esportives Veterans
Oviedo

Fecha: 7-September-2023

Plazo inscripción: 27 de juliol de 2023

tirador en una galeria coberta. Les huit millors de la Fase de Competició disputen una Final Olímpica que consisteix en 10 trets addicionals.

Seixanta trets de competició en 1h 30 min amb una carabina de calibre .22, en posició tendit, sobre un blanc de 15 cm de diàmetre dividit en zones de puntuació concèntriques entre 0 i 10 punts, i situat a 50 metres del tirador en una galeria descoberta. Els huit millors de la Fase de Competició disputen una Final Olímpica que consta de 10 trets.

Consta de 60 trets de competició realitzats en 2 h 30 min, amb una carabina de calibre .22 en tres posicions diferents: estesa (20 trets), peu (20 trets) i genoll (20 trets). Es tira sobre un blanc de 15 cm de diàmetre dividit en zones de puntuació concèntriques entre 0 i 10 punts situat a 50 metres del tirador en una galeria a l'aire lliure.

Els huit millors de la Fase de Competició disputen una Final Olímpica que comprén 10 trets en posició dempeus.

Seixanta trets de competició en 1h 30 min amb un fusell de percussió central de màxim 8 mm, en posició tendit, sobre un blanc d'1 m de diàmetre dividit en zones de puntuació concèntriques entre 0 i 10 punts, i situat a 300 metres del tirador en una galeria descoberta.

Consta de 60 trets de competició efectuats en 2 h 30 min, amb un fusell de percussió central de màxim 8 mm, en tres posicions diferents: estesa, peu i genoll. Es tira sobre un blanc d'1 m. de diàmetre dividit en zones de puntuació concèntriques entre 0 i 10 punts situat a 300 metres del tirador. La galeria és descoberta.

Joves promeses

La legislació actual no permet la pràctica esportiva de determinades modalitats de foc per part de tiradors de categories inferiors, per la qual cosa es van crear modalitats específiques per a aquest col·lectiu amb la intenció de possibilitar la seua iniciació esportiva en aquestes modalitats. Aquestes modalitats són homòlogues a les Modalitats Olímpiques però es disputen a 10 metres amb armes d'aire comprimit.

Aquestes modalitats han sigut concebudes a fi d'establir una apropiada progressió en l'aprenentatge dels esportistes més joves. Amb la introducció d'un suport que redueix el pes de l'arma l'esportista jove que s'inicia en aquest esport comença per aprendre els conceptes més bàsics d'aquest.