F-Class

PRÓXIMAS COMPETICIONES DE LA MODADALIDAD:

No data was found

L'objectiu és aconseguir un blanc estàtic el més a prop possible del seu centre situat a una distància que, en funció de la modalitat, pot arribar fins als 1000 metres de distància. S'utilitzen rifles dotats de visor telescòpic el calibre i les característiques del qual són dependents de cada modalitat. Es dispara des de la posició d'estesa amb l'ajuda d'un suport davanter i un posterior.

Proves

Pot utilitzar-se qualsevol rifle de calibre igual o inferior a 8mm equipat amb visor telescòpic sense límit d'augments. Per a suport davanter es pot utilitzar una torreta. El pes d'arma amb visor no pot ser superior a 10 kg.

La seua usen rifles del calibre .308 o .222 equipats amb un visor telescòpic sense límit d'augments i bípode davanter. El pes del conjunt d'arma i accessoris units a ella no pot ser superior als 8,250 kg.

“Carabina lleugera” del calibre .22 LR sense modificacions importants i equipades amb un visor telescòpic sense límit de augments així com d'un bípode davanter. El pes del conjunt d'arma i accessoris units a ella no pot ser superior als 4,700 kg.

Pot ser usat qualsevol carabina de foc anul·lar (.22 LR, .22 Magnum, .17 Match2, .17 HMR) i qualsevol carabina match o standard,  equipades amb visor telescòpic sense límit d'augments. Es pot utilitzar una torreta per a suport davanter. El pes d'arma amb visor no pot ser superior a 8 kg.