Real Federació de Tir Olímpic de la Comunitat Valenciana

Història i antecedents de la federació de tir de la comunitat valenciana.

Per Francisco Sanz Cancio

Per a poder escriure la nostra Història en el Tir Olímpic de la Comunitat Valenciana, hem d’acudir a la Real Federació Espanyola i els seus arxius. També m’hauria agradat disposar de la informació de les nostres Delegacions. Lamentablement de Castelló no tenim cap mena de documentació ni tampoc informació verbal, excepte l’actual que es recull. No obstant això de les Representacions Locals del Tir Nacional d’Espanya existents en aquells temps a la província d’Alacant, com Alcoi, Ibi, i la pròpia Federació d’Alacant, sí que tenim alguna constància a causa de la documentació aportada en els llibres d’Actes de la Delegació de València existents des de l’any 1958 fins a l’actualitat, i a les publicacions de la Revista Informativa de la Federació del Tir Nacional d’Espanya en aquells temps.

En la citada Revista Informativa, es fa esment del concurs local de Sant Jordi organitzat per la Representació Local d’Alcoi l’any 1958, en el qual van participar tiradors de la Representació Local de València. Igualment en aquestes mateixes instal·lacions es van celebrar l’any 1959 els Campionats Regionals, amb la participació de les Representacions Locals de València, Alacant, Ibi i Alcoi.

També tenim constància en els nostres llibres, el mes de març *de1960, d’una tirada Interprovincial organitzada per la Representació Local de València, amb la participació de les mateixes Representacions citades en el punt anterior, i un altre concurs per equips el mes de maig del mateix any, entre les Representacions Locals de Cartagena, València, Ibi i Alacant en el Polígon de Tir “La Pedrera” a Alacant

Vista del Camp de Tir “La Pedrera” d’Alacant 1960

Aquesta informació ens fa arribar a les conclusions següents: 1r que Cartagena en aquells dies formava part de la nostra Regió de Llevant pel que fa a l’Esport del Tir, i 2n que possiblement tant Alcoi com Alacant van disposar d’instal·lacions pròpies per a la practica del tir una mica abans que València, però per falta de mes dades ens és impossible determinar l’antiguitat i existència real de les altres Representacions Locals de Tir a la Província d’Alacant.

Pel que fa a les Representacions Locals del Tir Nacional d’Espanya autoritzades a la Província de València, com: Algemesi, Alzira, Xàtiva i la pròpia 2 representació de València, igualment tenim constància de la seua existència en els Llibres d’Actes de la hui Federació de Tir Olímpic de la Comunitat Valenciana, que va ser constituïda a València l’any 1958, com a Representació Nacional del Tir a València.

En el dia de hui les tres Províncies són Delegacions de la nostra Territorial, i la resta citada, clubs històrics integrats amb tots els ja existents.

Els antecedents històrics, quant a l’aparició del Tir com a esport a Espanya, es remunten a les albors del segle passat. El 6 de juny de 1900 va tindre lloc, a la Sala del Mestre d’Armes Sr. León Brontin, la signatura de l’Acta Fundacional. Els seus primers Estatuts, que van ser gestats en l’Ateneu de Madrid, van ser oficialment autoritzats per Reial orde de 22 de juny del mateix any. Entre els seus fundadors figuraven personalitats civils i militars de gran prestigi, com ara Sr. Alberto Aguilera i García, Sr. José María Gil Robles i Quiñones, Sr. Julián i Sr. Pío Suárez Inclán, Sr. Agustín Luque i Coca, etc.

No és estrany que tenint en compte aquests orígens, els Presidents de la Federació Espanyola, des de la seua fundació en 1900 fins a l’any 1969 i en el cas de la Federació Valenciana des de 1958 fins a 1981 també foren il·lustres oficials generals de l’Exèrcit Espanyol, i que figuraren com a Presidents d’Honor S. M. La Reina Dª Mª Cristina, S. M. El Rei Sr. Alfons XIII i en l’actualitat, S. M. El Rei, Sr. Joan Carles I, que va presidir el 17 de juliol de 1998, a Mollet del Vallès (Barcelona), l’acte d’inauguració del 47 Campionat del Món de Tir, precisament el primer acte oficial de Sa Majestat, hores després que fora anunciat el naixement del seu primer net.

El tir naix com a esport civil amb motiu del moviment Olímpic iniciat en els últims anys del segle XIX. Des de 1896 en el món es parla d’esport amb motiu dels primers Jocs de la Segona Època. El Baró Pierre de Coubertin ja en 1886 va incloure en un projecte de reforma de l’ensenyament el lloc que havia d’ocupar l’Esport; en 1886 es va fundar la “Unió de Societats de Tir de França”; en 1888 va crear un “Comité per a la preparació d’exercicis físics en l’educació”, en 1892 ja existia la “Unió d’Associacions Franceses d’Esports Atlètics” i en aquest mateix any Coubertin va proposar a París, en el Gran Amfiteatre de la Sorbonne, “el restabliment dels Jocs Olímpics”. El 23 de juny de 1894, amb participació estrangera va ser aprovada la seua proposta i es va constituir el Comité Olímpic Internacional; en 1896 es van celebrar ja els primers Jocs a Atenes, amb participació de l’Esport del Tir. En 1900 es van celebrar els segons a París i el major nombre d’atletes el va aportar el Tir. Cal no oblidar que el Sr. Coubertin era francés i Campió de Tir de França.

Com la gran majoria dels esports, els antecedents del Tir Olímpic, cal buscar-los a conseqüència de l’aplicació civil de tàctiques i exercicis militars.

El primer antecedent de l’Estat-Esportista al nostre país, sembla ser una proposició de Llei del 10 de juliol de 1879 de diversos Diputats, defensada pel Ministre Sr. Manuel Becerra en 1881 i sancionada pel rei Sr. Alfons XII el 9 de març de 1884; aquesta Llei que va tindre quatre anys de gestació, creava l’Escola Central de Gimnàstica. Era la primera vegada que l’Estat parlava d’Esport.

Porta d’entrada a la Galeria de Tir del Riu *Túria amb alguns tiradors

UNA VEGADA REALITZADA LA INTRODUCCIÓ PASSEM A RELATAR AMB LA DOCUMENTACIÓ QUE DISPOSEM, LA NOSTRA HISTÒRIA DEL TIR.

Recopilant dades dels Arxius i llibres d’Actes de la nostra Federació i conversant amb alguns dels entranyables personatges que han format i en alguns casos continuen formant i col·laborant amb tots nosaltres, la Federació de Tir de la Comunitat Valenciana, la seua Junta Directiva integrada per federats de les tres Províncies i el seu President, volen rendir publique homenatge i agraïment a totes les persones que amb el seu esforç i col·laboració han fet possible el desenvolupament i la divulgació des d’aquells temps fins a l’actualitat d’aquest meravellós esport del Tir Olímpic.

COM EMPIEZA A GESTAR-SE LA MANERA D’ACONSEGUIR QUE OFICIALMENT TINGUEM UNA REPRESENTACIÓ LOCAL DEL TIR NACIONAL D’ESPANYA A VALÈNCIA CAPITAL.

Anterior a l’any 1958 ja existia gran afició i inquietuds per la pràctica de l’esport del Tir a València, per això una sèrie de persones amants d’aquesta practica i en aquells temps ja afiliats al Tir Nacional d’Espanya amb seu a Madrid, i entre les quals es trobaven els Senyors Sr. Eduardo Altarriba Sivilla lamentablement ja mort, Sr. Luís Bohórques Borja i Sr. Fernando Canto Esteve, comenten la possibilitat que els autoritzen oficialment a tindre una representació del Tir Nacional d’Espanya a València. Sense dubtar-ho i animat per tot el grup i donat el gran interés existent, Sr. Juan Bohórques Borja actual soci practicant i amic d’aquesta Federació, es va desplaçar el mes de juliol de 1958 amb una Moto-Vespa a Madrid per a tractar d’aconseguir-ho, (en aquella època desplaçar-se a Madrid amb moto pense que era una gesta digna d’esment). Realitzades les visites oportunes en la Capital d’Espanya, s’acull favorablement la idea i es designa un alt càrrec militar per al càrrec de President.

De retorn a València i seguint les instruccions indicades, es posa en contacte amb les nostres Autoritats Civils i Militars i l’Excm. Sr. Sr. Ignacio Gomá Orduña General d’Artilleria accepta encantat la Presidència.

CÒPIA LITERAL DE LA PRIMERA ACTA:

“A la Ciutat de València el dia 27 de novembre de 1958, sota la Presidència de l’Excm. Sr. Sr. Ignacio Gomá Orduña, General d’Artilleria, i amb l’assistència dels Senyors que a continuació s’expressen se celebra la primera sessió de la Junta Directiva de la Representació Local del Tir Nacional d’Espanya.

S’obri la sessió pel Sr. President el qual dona compte del seu nomenament per la Delegació Nacional d’Esports a proposta del President del Tir Nacional d’Espanya.

Per tot això i d’acord amb els Estatuts Generals de la Federació de Tir Nacional es declara constituïda aquesta Representació i la junta que ha de regir.

Amb aquesta mateixa data i per mediació del Sr. President i a sol·licitud del mateix ha sigut concedida a aquesta Representació per l’Excm. Sr. Capità General d’aquesta Plaça 4 la Galeria de Tir Militar situada en el Riu Túria, que una vegada rehabilitada es va inaugurar l’1 de Febrer de 1959.”

Sr. Juan Bohorque Borja amb alguns tiradors eixint de la Galeria De Tir del Riu Túria.

Pel Secretari es dona lectura als 30 socis fundadors entre els quals es troben a més dels de la Junta Directiva, Sr. Antonio Sánchez Ariño soci núm. 5, Sr. Juan Roig Prats soci núm. 7, Bernardo Carles Muñoz soci núm. 10, Sr. Víctor Oliver soci núm. 11, Sr. Pablo Vives Roig soci núm. 14, Sr. Juan Antonio Campillos Reali soci núm. 18, Sr. Andrés Velasco Socio núm. 19, Sr. Jaime García Monmeneu soci núm. 20, Sr. Vicente Ferrer Igual soci núm. 21, Sr. Enrique Soriano Aznar soci núm. 22, Sr. José Mercado Machi soci núm. 23 actualment Arbitre Nacional, Entrenador Nacional, Director de l’Escola de Tir Territorial, Professor Titulat per la Intervenció Central d’Armes de la Guàrdia Civil en matèria de Recàrrega, membre de la Junta Directiva i Assembleista, Campió d’Espanya tant individual com per equips en Pistola de Foc Central, gran amic col·laborador, irreprotxable persona i exemplar esportista en actiu. Sr. José Maria Prats Ferrer soci núm. 24, Sr. José García Ventura soci núm. 26, Sr. Antonio Tatay Peris soci núm. 27.

JUNTA DIRECTIVA

President: Excm. Sr. Sr. Ignacio Goma Orduña. Vicepresident: Tte. Coronel Sr. Vicente García Penacho. Secretari: D Juan Bohórquez Borja. (Soci núm. 2) Tresorer: Sr. Eduardo Altarriba Sivilla. (Soci núm. 1) Vocal 1r: Sr. José Pérez Navarro. (Soci núm. 4) Vocal Jurídic: Sr. Antonio González Burgoyne. (Soci núm. 6) 5 Vocal 2n: Sr. Fernando Cantó Esteve. (Soci núm. 3) Vocal: José Gil Pérez. (Soci núm. 25) Vocal: Tnte. Coronel Sr. Emilio Ricion de Rei. Vocal: Sr. José Mari Martínez.

El dia 3 de febrer de 1959 es recull en acta la segona reunió de Junta Directiva

El 10 de març de 1960 s’acorda convocar un concurs de Tir Interprovincial de Pistola amb assistència de les representacions d’Alacant, Alcoi i Ibi. En estar reflectit en el nostre llibre d’actes, aquesta és l’única constància oficial existent de les tres Federacions, per tant em fa pensar la possibilitat que Alacant existira com a Federació més o menys en la mateixa data que València i fins i tot anterior.

Anecdòticament podem dir que el 8 d’agost de 1960 es compren per a l’ús en la Galeria del Riu Túria uns prismàtics Zeiss per un import de 1.500 Ptes. i una maquina de recarregar que encara existeix del calibre 38 per un import de 2.300 Ptes.

El 2 de març de 1961 s’acorda designar a Cartagena per a celebrar el Campionat Regional de Tir.

Amb la mateixa data i en el mateix acte, l’Excm. Sr. Sr. Ignacio Góma Orduña dona compte a la seua Junta Directiva d’haver presentat la seua dimissió al nou President entrant de la Federació del Tir Nacional d’Espanya, la qual li va ser acceptada.

El 4 de novembre de 1961 el llavors General President de la Federació de Tir Nacional d’Espanya, autoritza la creació de la Representació de Tir Local d’Algemesí i al capdavant de la mateixa com a President Sr. Francisco Ferris Oltra el qual a la data de hui, continua ostentant el mateix càrrec, igualment continua participant i collint triomfs d’àmbit Local, Provincial i Territorial, així com diverses vegades Campió d’Espanya en arma curta i llarga. Magnifique esportista, bon amic i gran col·laborador Federatiu.

El Coronel Sr. Crespo del Castell amb Sr. Francisco Ferris Oltra i altres personalitats estudiant uns terrenys per a instal·lar el Camp de Tir d’Algemesí. Any 1965.

El dia 5 de març de 1963, des de la Federació del Tir Nacional d’Espanya, és nomenat oficialment President de la Representació a València del Tir Nacional d’Espanya el Coronel Sr. Ignacio Crespo del Castell, i de la Regió de Llevant pel Delegat Nacional d’Esports.

El 21 i 22 de novembre del mateix any se celebra per primera vegada l’Assemblea de Presidents de Federacions Regionals a Madrid.

El 27 de setembre de 1965 i amb les autoritzacions Militars pertinents, l’Empresa Cerveses l’Àguila ens atorga un préstec de 100.000 pessetes a retornar en cinc anys, per a dedicar-lo íntegrament a la construcció de les instal·lacions complementàries de la Galeria de Tir situades en la Caserna Militar d’Aviació de Xirivella.

Aquestes instal·lacions van estar funcionant fins a febrer de 1970, moment en el qual es van clausurar per a no permetre la presència dels nostres esportistes en un recinte militar.

Vista dels llocs de tir realitzant pràctiques, Coronel Cresp del Castell, Juan Ata Tudela i alguns membres de la junta més a peu d’obra. Vista de la Cafeteria i una bona vista dels llocs de blanc a 25 i 50 metres.

El 4 de juliol de 1966, el Club Tir Olímpic Alzira, es va constituir com a Federació Local del Tir Nacional d’Espanya, passant després a ser Federació Local del Tir Olímpic Espanyol, posteriorment l’any 1981 va passar a la seua denominació actual.

El primer President del Club Tir Olímpic Alzira, va ser Sr. José A. Calvo Alonso, des de 4-7- 66 fins a 10-9-75, a qui va succeir Sr. Francisco Martí Rapallo, que va ostentar el càrrec 7 des del 10-9-75 fins al 10-12-77, sent substituït per Sr. Julián Arenillas Jubete, que al seu torn va ser substituït per l’actual President Sr. José Gamero Carrascosa el 3-7-89. A tots ells, aquest President i la Junta de Govern d’aquesta Federació Territorial els agraeix tota la seua dedicació i col·laboració en el compliment dels fins de la Federació.

La primera fase de les seues noves instal·lacions del Club d’Alzira, s’inaugura en 1985, comptant ja en aquelles dates amb 260 socis. (Segons dades en retallades de premsa d’aquella època).

El 19 de novembre de 1966 el President, Coronel d’Infanteria Sr. Ignacio Crespo del Castell, presenta la seua dimissió per motius de canvi de destí. Fent-se càrrec de la Presidència en funcions, l’Il·lm. Sr. Sr. Antonio Maciá Serrano.

Fins a febrer del 1972 i amb Acta extraordinària numere 1, es reuneix la Junta Directiva i en la mateixa apareix com a President en funcions Sr. Juan Bohórques Borja.

Una vegada llegida l’acta anterior, es posa en coneixement per part del President en funcions de l’oferiment de cessió gratuïta d’uns terrenys per part de l’Ajuntament de Xirivella, acceptant-se en principi aquest oferiment.

Seguidament i en el transcurs de la reunió, el Secretari de la Junta Directiva Sr. Juan Bohórques Borja i el Vocal Sr. Víctor Carrascosa Nayá, presenten la dimissió dels seus càrrecs amb caràcter irrevocable, per raons d’índole professional, sent-los acceptades i agraint-los els seus serveis prestats.

A continuació i en aqueix mateix acte es va procedir, a l’elecció de Vicepresident amb funcions de President accidental, fins que la Federació Nacional ho ratificara a D. Iluminado Martínez Leal. Així mateix proposa de Secretari a D. Genaro Martínez Roig i a Sr. José Mercado Machí Vocal de la Federació Provincial.

En Acta extraordinària al desembre de1974 i a proposta del President i l’aprovació de la resta de la Junta Directiva són nomenats nous vocals de la Junta a Sr. Francisco Sanz Cancio i Sr. Juan Company Arias.

Amb data 12 de setembre de 1981, en l’Assemblea extraordinària celebrada a Madrid s’aproven nous Estatuts amb el canvi de denominació de les Federacions Locals, les quals desapareixen com a tals, passant a ser representacions Provincials de la Federació Nacional.

A si mateix s’aprova la creació de Clubs de Precisió, que necessàriament hauran d’estar adscrits a la Federació Provincial.

L’any 1975 i descartant-se l’oferta de cessió de terrenys gratuïts de l’Ajuntament de Xirivella, el President amb el suport d’alguns membres de la seua Junta Directiva, adquireix els terrenys del Polígon de Tir de Nàquera, i comencen les obres.

El 22 de Desembre de 1981, i una vegada celebrades les Eleccions a President Provincial i amb les candidatures de l’anterior President D. Iluminado Martínez Leal, i 8 Sr. Vicente Díez Alós, va ser proclamat per majoria de vots nou President de la Federació Provincial de Tir Olímpic de València D. Vicente Díez Alós.

A partir de l’any 1983 es creen nous Clubs de Precisió: Precisió València en (Nàquera), Oliva, Cullera, Alfafar, Valencià, Ajuntament de València, Gandia, Canal de Navarres, Carcaixent, Valtir, El Trabuc, Requena, Ayora, Ontinyent, Morvedre i Silla. Alguns s’han integrat totalment en altres Clubs i altres ja han desaparegut. Per a tots aquests Clubs la seua il·lusió en ser creats va ser tindre les seues pròpies instal·lacions esportives, i amb un gran esforç, sacrifici personal i econòmic, ho han aconseguit en la seua gran majoria, la qual cosa els fa creditors del reconeixement i admiració de tota la família del Tir Olímpic.

L’1 d’Abril de 1986, Sr. Vicente Deu Alós, després d’una magnifica labor dimiteix voluntàriament en el seu càrrec de President Provincial per a poder dedicar-se plenament als seus negocis.

L’any 1985 les nostres autoritats esportives i autonòmiques, comencen a elaborar un projecte per a crear les Federacions Autonòmiques. En 1986 s’aproven els estatuts de la Federació de Tir Olímpic de la Comunitat Valenciana, iniciant-se nou procés electoral per a decidir en les tres Províncies, els nostres representants en l’Assemblea de la Comunitat Valenciana, que elegirien posteriorment al futur President Territorial.

El 13 d’Abril de 1986 i una vegada acabat tot el procés electoral que marcaven els Estatuts, és triat per l’Assemblea General i per unanimitat Francisco Sanz Cancio, President de la Federació Territorial de la Comunitat Valenciana.

Els Estatuts aprovats en 1986, es van actualitzar en el 2005.

Des de llavors, les successives Juntes de Govern de la Federació Territorial i les tres Delegacions Provincials han realitzat una labor inestimable, on es van nomenar: col·legi d’Àrbitres, Escola de Tir i els Comités Tècnics de Plat i Precisió. Es nomenaren igualment responsables de totes les àrees i modalitats.

A Nàquera es construeix el saló social amb Bar – Restaurant i la cambra cuirassada per a armes i munició.

Es realitza el tancament amb obra i tanques metàl·liques en la parcel·la de la futura Galeria d’Aire Comprimit. S’instal·len 60 llocs de siluetes per a tir de precisió i tir ràpid en la Galeria (B) de 25 metres. En la (A) de 50 metres canviem tots els transportadors existents i muntem uns altres de guillotina per a doble blanc.

També instal·lem en els llocs de tir de la Galeria (A) i en el fossat d’i 50 metres, comandaments elèctrics individuals amb llums per al canvi de blancs. Acabem íntegrament la teulada que cobreix els porta blancs a 50 metres per a evitar l’entrada d’aigües en els fossats on es canvien els blancs.

Es va construir un parabalas de ferro i fusta de 70 metres d’ample per 4 d’alt per a evitar rebots fora de les nostres instal·lacions.

En la Galeria (B) de 25 metres, també es va haver de derrocar les obres de túnels en cada lloc de tir i deixar-los diàfans cada cinc llocs que era el reglamentari perquè ens autoritzaren la practica del tir ràpid (siluetes). Posteriorment col·loquem separadors de corredissa per a evitar els rebots de casquets.

Tot el relacionat va tindre un elevat cost econòmic que a més ens va obligar a deixar d’utilitzar durant un temps les instal·lacions en trobar-se en obres.

Posteriorment construïm la Galeria d’Aire Comprimit, totalment tancada, amb calefacció central i 50 llocs de tir amb trasportadores de blancs automàtics. Actualment existeix una zona preparada per a tir Standard i Velocitat d’Aire Comprimit.

També comprem la parcel·la confrontant a les nostres instal·lacions sense cap cost per als socis de 12.000 metres quadrats, pensant en la possibilitat d’instal·lar noves modalitats.

Actualment podem dir que estem immersos en un projecte per a la construcció d’una galeria de tir de 100 i 200 metres, aprofitant la compra que vam fer fa anys, i que esmentem en el punt anterior, i esperem si no es demoren les autoritzacions i permisos tindre-la en funcionament a la fi d’enguany o a primers del 2007.

Referent a les instal·lacions d’Alacant i gràcies al bon fer del seu President Sr. Federico Quiles i la seua Junta Directiva, hem de destacar la gran transformació realitzada en tot el recinte incloses les instal·lacions esportives: La pista d’Aire Comprimit totalment nova amb tancament complet i amb més posats de tir. L’antiga Galeria de Siluetes (Tir Ràpid), també es va tancar totalment convertint-la per a la practica de la modalitat IPSC, les Galeries de 25 i 50 metres es van remodelar per a major seguretat, també es van instal·lar en els 25 metres sistema automàtic en tots els llocs per a la practica de totes les modalitats d’Arma Curta, en els 50 metres es van canviar tots els porta blancs per a la practica de Pistola Lliure i totes les modalitats d’Arma Llarga.

Igualment es van fer obres noves en: Saló Social, Cafeteria, Oficines, Càmera de Seguretat, Podium, Aparcaments, Aula d’Ensenyament i conferències. Tot un assoliment.

A Castelló Secció de Precisió i sempre amb pressupost i autorització de la Presidència del Club Sant Humbert, es van remodelar per a major seguretat i comoditat dels socis, les Galeries de 25 i 50 metres en tot el seu conjunt, folrant-se tot el perímetre i llocs de tir amb fusta per a complir amb les exigències de la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil i acoblar-se al Reglament d’Armes. Estant com Delegat Sr. Valentín Martínez es van dur a terme en part les següents obres: La instal·lació d’una caixa forta, el folrat de fusta de les volades dels llocs de tir, la col·locació i el canvi del sistema electrònic de les siluetes en 25 metres. Això ultime va coincidir amb l’entrada del nou President del Club i que posteriorment va anar també Delegat d’aquesta Federació Territorial Sr. Antonio Gálvez, el qual va continuar millorant les instal·lacions per a continuar acoblant-se novament al citat Reglament d’Armes, realitzant les següents obres: L’habilitació d’una càmera de seguretat, la compra d’una nova caixa forta mes gran , el folrat de la 10 part davantera dels llocs de tir amb fusta per a evitar rebots i el folrat de tot el perímetre citat anteriorment. També es va fer realitat el tindre en condicions la Galeria d’Aire Comprimit inaugurant-se la mateixa amb trasportadores automàtics per a Precisió i un equip per a la pràctica de Pistola Standard i Velocitat d’Aire Comprimit.

Posteriorment i segons puguem rebre mes informació de totes les millores realitzades en les tres Delegacions i fins i tot dades rellevants que ens envie algun Club de la nostra Territorial o esportista amb informació específica o personal, els inclourem amb la resta dels ja esmentats.

És per a mi un gran honor escriure aquestes línies com a reconeixement històric a tots els que s’han dedicat amb gran esforç a la difusió i pràctica del nostre benvolgut esport el Tir Olímpic, deixant a més mostra i exemple de tots ells a les generacions esdevenidores.

Francisco Sanz. President, juny 2006