Pòlisses d’assegurances i centres mèdics

En cas d’accident greu l’esportista haurà de telefonar al 112 i els serveis d’urgència es posaran en contacte amb Allianz.

En cas d’accident lleu, l’esportista té atenció 24 h en el 913 255 568.