La Copa Delegació que s’anava a celebrar a Gandia el pròxim dia 5 de novembre per motius tècnics es trasllada al dia  26 de novembre, la modalitat serà la de Pistola Foc Central.