Mitjançant la resolució de 23 de juliol de la Direccion General de l’Esport, es resol la convocatòria de subvencions per al foment de l’esport federat i els programes de tecnificacion esportiva de la Comunitat Valencian per a l’any 2.018

 

Programa I. Gestion y Funcionamiento: 11.700 €

Programa II. Actividades Deportivas: 5.000 €

Programa III. Tecnificacion Deportiva: 7.500 €